Marieby Stenbrott

Marieby-stenbrott

Vid Storsjöns strand ligger Marieby Stenbrott.

Många av grunderna på husen i Östersund har fått sina stenar härifrån. De har brutits och fraktatas över Storsjön på pråmar. På vintern användes häst och kälke. Under 1940-talet användes stenbrottet också som en tennisplan

Från år 1959 så började stenen fraktas med lastbil istället. Stenarna består av kalk och har många spolformade fossiler i sig. Senast bröts det sten som användes till bygget av Vallsundsbron mellan ”Annersia” och Frösön. I dagsläget så bryts sten mycket sporadiskt men Östersunds kommun har fortfarande tillstånd att bryta sten.

I Stenbrottet anordnas det bl a dans och musikunderhållning, bland annat ”Stenkult i månsken” med elever från friskolan Vittras gymnasieprogram i Östersund. Även större konserter anordnas. Något som har blivit mycket populärt är den årliga Familjedagen i juli samt Spökspaningen vid Halloween. På vintern plogas det upp en skridskobana ”Medvinden” och dras skidspår över Storsjön, från Badhusparken i Östersund och till Stenbrottet i Marieby, (när isen tillåter). Det finns då en enkel servering lördagar och söndagar i Stenbrottet, som de olika föreningarna i bygden turas om att driva.